Type 9 (ASS)

Type 9 (ASS) onderwijs in Ter Zee

Onze school biedt sinds 2000 een specifieke werking aan voor leerlingen met autisme.
Dit kan zowel op de hoofdschool Ter Zee in Oostende als in onze leefschool De Zeeparel in Middelkerke.

Leerlingen die onderwijs volgen binnen opleidingsvorm 3 kunnen terecht binnen de geïndividualiseerde geïntegreerde werking in Ter Zee.

Ten aanzien van onze leerlingen met autisme werken we met een gespecialiseerd multidisciplinair team onder leiding van een orthopedagoog en/of gespecialiseerde leerkrachten die een tweejaarlijkse opleiding autisme hebben gevolgd.
Indien noodzakelijk doen wij een beroep op externe hulpverlening om de problematiek verder onder de loep te nemen.

In onze werking liggen de accenten op de volgende principes:
   Verheldering
   Visualiseren en concretiseren
   Functionaliteit
   Individualiseren
   Continuïteit en toepasbaarheid in andere situaties

Binnen de gevolgde visie is ook steeds aandacht voor accenten die de ouders en het netwerk rond de leerling met autisme
belangrijk vinden.

Type 9 (ASS) onderwijs in De Zeeparel

TZO-DZP organiseert sinds schooljaar 2015-2016 type 9-onderwijs in OV2, OV1. Onze school verkreeg een erkenning omwille van onze expertise en professioneel opgeleid personeel.


Voor wie?
Voor jongeren met een autismespectrumstoornis die normaal begaafd (totaal IQ >60) zijn.

Hoe?
We zetten in op onderwijs op maat van de jongere.

Team:
Een gedreven en gemotiveerd team van klasleerkrachten, psycholoog, orthopedagoog, logo, ergo, … o.l.v. een auticoördinator werkt nauw samen met ouders en externe diensten (thuisbegeleiding, …) om de jongere de nodige ondersteuning te bieden.

Visie en missie:
  • Werken aan een positief zelfbeeld en ontplooiing van talenten binnen de eigen mogelijkheden.
  • Warme gestructureerde, veilige omgeving waarin de jongere durft zichzelf te zijn, te groeien en te leren omgaan met hun beperkingen en sterke kanten.
  • Flexibel en innovatieve werking waarin we blijven zoeken voor elke jongere naar de beste oplossing en groeimogelijkheden, wat een oplossingsgerichte aanpak vraagt binnen ons team.
  • Ons team bezit heel wat ervaring en deskundigheid en blijft zich verder professionaliseren. Deze expertise delen we met ouders en op infoavonden aangeboden voor een breed publiek.
  • Voorbereiding op maat plaats in de maatschappij. De school verzorgt de warme overdracht.

Zie ook 'Autiwerking'