Auti Werking

Ons team

Onze doelstellingen willen wij bereiken door 'samen' handelen, waarbij u als ervaringsdeskundige ouder centraal blijft staan.

Ons intern multidisciplinair autiteam bestaat uit:
- interne speciaal auti-coördinatoren
- orthopedagoog
- psycholoog
- logopedist
- auti-ervaren leerkrachten GASV en BGV
- kinesitherapeut
- ergotherapeut
- Ruward-deskundigen
- opgeleide auti-mentoren
en beschikt over een uitgebreide kennis en jarenlange ervaring over autisme vanuit diverse specifieke opleidingen en nascholingen. Het team wil zich ook blijven professionaliseren door nascholingen en interne intervisie.

De ondersteunende instanties zoals CLB, thuisbegeleidingsdiensten, therapeuten worden van nabij betrokken om de leef/leeromgeving continu te blijven afstemmen op de individuele noden van de leerling.

ASS en OplossingsGericht Werken

OGW is een hoopvolle manier van werken omdat ze vertrekt vanuit de krachten en mogelijkheden van jongeren met ASS en gericht is op de (nabije) toekomst.

Autismevriendelijkheid, autistisch denken - basisrust - eigenheid

Een belangrijke voorwaarde om autismevriendelijkheid te laten groeien, is een veilig en aangepast klimaat waar een gevoel van basisrust heerst.
Begrip voor en kennis van het autistisch denken is ons vertrekpunt van autismevriendelijkheid. Vanuit ons oplossingsgericht werken vertrekken we vanuit de kwaliteiten en sterktes van jongeren met autisme.
Hierbij steunen we op enkele belangrijke fundamenten:
- veilig en aangepast klimaat waar een gevoel van basisrust heerst
- noden en behoeften, maar vooral de sterke punten en interesses van elk individu krijgen een plaats.

Maatwerk - eigenheid

Betekent dat de noden en behoeften, maar vooral de sterke punten en interesses van elke persoon met op school ASS een plaats krijgen.

Aandacht voor socio-emotionele ontwikkelingen en ASS en het belang van welbevinden.

In de Zeeparel staat de socio emotionele ontwikkeling centraal.

Aandacht voor de zintuigelijke ervaringen

In DZP staan we stil bij wat de gevolgen zijn van hoe de zintuigelijke ervaringen zich anders kunnen uiten bij mensen met ASS en hoe we hen kunnen begeleiden in onze wereld vol prikkels.

Aandacht voor concrete communicatie

Die is in DZP duidelijk, laat niks aan de verbeelding over en maakt concreet wat we bedoelen. Zeker als we onze boodschap ook nog eens visueel op maat ondersteunen.

Afstemming individu en omgeving

In onze autismevriendelijke begeleiding proberen we:

- enerzijds de omgeving van onze jongeren aan te passen en/of te verhelderen aan hun waarnemings- en verwerkingsstijl, (zodat ze rust vinden, een veilig gevoel krijgen, ...) om vervolgens een zo optimaal mogelijk leerklimaat te creëren.
- anderzijds verliezen we de verdere persoonlijke ontwikkeling niet uit het oog. We dagen onze jongeren uit om nieuwe vaardigheden te ontplooien en bewaken daarbij de functionaliteit.

Samenwerking met ouders en netwerk

DZP zet hoog in op een vlotte en efficiënte uitwisseling van info van beide partijen. DZP benadrukt hierbij de ervaringsdeskundigheid van ouders omtrent ASS van hun zoon/dochter, al dan niet samen met een netwerk van externe diensten waar eventueel een gezamenlijk actieplan mee uitgewerkt kan worden.