Visie

Visie van BUSO Aan Zee

In het land van het buitengewone is gewoon buitengewoon, gewoon waar kan, aangepast waar nodig!

Binnen BUSO Aan Zee staat elke individuele leerling centraal. Elke leerling is uniek en vraagt daarom om een op de persoon afgestemd (ondersteunings-)aanbod. De wensen, mogelijkheden en evolutie van die ene leerling bepalen hoe het onderwijs wordt vormgegeven. Hiermee proberen we de leerling maximale regie te laten ervaren over zijn eigen leven. Want iedereen, met of zonder beperking, is een volwaardig lid van de maatschappij. Wij willen leerlingen ondersteunen in hun gelijkwaardige toegang tot deelname aan het maatschappelijk en beroepsleven (indien van toepassing) en we hebben daarbij bijzondere aandacht voor kansengroepen.

We nemen de tijd en de ruimte om ons onderwijs op een kwalitatieve manier te organiseren. De basis hiervan is een laagdrempelig contact tussen de jongeren en het team van BUSO aan zee in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Werken aan verbondenheid en motivatie is van groot belang in onze preventieve werking.

We stellen het belang van een kwaliteitsvol proces binnen onze werking voorop, de wijze waarop we werken om een project, een onderwijsbehoefte aan te pakken en om een onderwijsdoel te bereiken. Om dit te verwezenlijken gaan we uit van de zeven pijlers van HGW. Deze uitgangspunten zijn een visie/een bril om te kijken naar onze werking. De concrete vertaling ervan vinden we in onze volledige werking terug, maar zeker en vast binnen ons cyclisch proces van handelingsplanning. Handelingsplanning is immers een belangrijk (ortho)pedagogisch proces met verschillende fasen en facetten met als doel onderwijs op maat van elke leerling te bieden.

Binnen BUSO aan zee is er een hoge betrokkenheid van het team bij de jongeren, hun individueel traject en alle begeleidingsinitiatieven die door gans het team genomen worden op vlak van leren, de gezondheid en het psychosociaal welbevinden van onze jongeren. Met deze begeleiding willen we alle jongeren stimuleren zich te ontwikkelen, te leren en zelf (in de mate van het mogelijke) verantwoordelijkheid op te nemen. Leerkrachten en begeleiders staan hierin centraal en werken nauw samen met elkaar. Vanuit de insteek ‘de leerkracht doet er toe’ investeren we enorm in welbevinden en professionalisering van ons team.

We geloven in het geven van kansen ook indien daarvoor herstel nodig is. Herstel van materiële, persoonlijke of emotionele schade, maar ook herstellen van de band van vertrouwen tussen de jongere en de school. We werken met de methodiek van herstelgericht overleg. Waar oplossingsgericht werken centraal staat, rekening houdend met de beperking van de leerling.