ABO

Alternerende beroepsopleiding met financiële steun van de Europese Unie

Wat is de alternerende beroepsopleiding? (ABO)

ABO is een extra jaar opleiding in de vorm van alternerend leren en werken.
ABO maakt de overgang van school naar het NEC een gemakkelijkere stap.

De jongere behaalde al een kwalificatiegetuigschrift en kan nu 3 dagen per week (stage) onbezoldigde werkervaring lopen in een bedrijf. De overige 2 dagen bestaat uit aanvullende beroepsgerichte en algemene sociale vorming op school.
Het is de bedoeling dat jongeren effectief ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt, liefst in het bedrijf waar hun ABO-opleiding plaatsvond. De volledige begeleiding gebeurt door het begeleidingsteam van de school.

Elke jongere wordt individueel gevolgd door een trajectbegeleider. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen het bedrijf , de school, de jongere/ ouders en externe diensten .

Wat zijn de voordelen voor de jongere?

  • Tijdens de opleiding is de jongere reeds ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende en loopt zijn beroepsinschakelingstijd met behoud van kinderbijslag.
  • Jongeren die de opleiding afmaken en voldoende dagdelen stage en school liepen hebben recht op een motivatiepremie van 500€.
  • De opgedane werkervaring verhoogt de kans op tewerkstelling.

Wat zijn de voordelen voor het bedrijf?

  • Het bedrijf krijgt de kans om een toekomsteige werknemer op te leiden.
  • Het bedrijf kan rekenen op de samenwerking met de trajectbegeleider.
  • Het bedrijf heeft bij tewerkstelling recht op een VOP
  • Eventuele bijscholingen binnen het bedrijf