Basis Metaal

Metaal
Constructielasser

Ik kies voor de opleiding constructielasser omdat...

het een interessante en afwisselende opleiding is.
ik graag met mijn handen werk.
het een technisch knelpuntberoep is.
En nog zo veel meer ...

Als ik afgestudeerd ben als constructielasser dan...

heb ik werkzekerheid.
is de job financieel aantrekkelijker als ik kwaliteit lever.
heb ik doorgroeimogelijkheden door het volgen van constante bijscholing ivm nieuwe technische mogelijkheden.
En nog zo veel meer ...

Als ik afgestudeerd ben als constructielasser moet ik kunnen...

eigen werkzaamheden plannen.
eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren.
werkzaamheden voorbereiden.
een administratie bijhouden.
materialen en grondstoffen herkennen.
onderhoudsvoorschriften naleven.
zelfstandig en in team werken.
met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral afval en restproducten sorteren en verwijderen en met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

Ik krijg volgende vakken in mijn opleiding constructielasser

 1ste jaar
Opleidingsfase
2de jaar
opleidingsfase
1ste jaar
Kwalificatiefase
2de jaar
Kwalificatiefase
GASV6 uur6 uur5 uur5 uur
BGV19 uur19 uur21 uur21 uur
LO3 uur3 uur2 uur2 uur
LBV2 uur2 uur2 uur2 uur
ICT2 uur2 uur2 uur2 uur

GASV = Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (taal - wiskunde - maatschappelijke vorming)
BGV = BeroepsGerichte Vorming
LO = Lichamelijke opvoeding (sport - spel - zwemmen)
LBV = LevensBeschouwelijke Vakken
ICT = Informatica en multimedia
In de kwalificatiefase wordt ook stage voorzien. Er bestaat mogelijkheid tot een 6de ABO jaar

In mijn opleiding constructielasser leer ik...

Metaalbewerking
Lassen

​​​​​​​​​​​​​​​​​Download de folder