Duaal

Duaal Leren

SAMEN VEILIG
LEREN
BEGELEIDEN

Wat is Duaal leren?

Het duaal leren heeft 2 belangrijke onderdelen.

1.Duaal leren is een doorgedreven vorm van leren op de werkplaats. De leerling leert de meeste vaardigheden, die hij later nodig heeft op de arbeidsmarkt, tijdens het werken in een echte werksituatie.

De werkplek wordt zo de school.

2.De leerling komt nog enkele dagen naar school voor verdere vorming.

Leerlingen blijven voltijds ingeschreven op school en hebben recht op alle schoolvakanties

Voor wie?

Arbeidsrijpe en arbeidsbereide leerlingen die worden toegelaten tot de kwalificatiefase.

De bepaling van arbeidsrijpheid is een beslissing van de klassenraad na een screening.

Organisatie?

Het duaal leren is een traject van 2 jaar. In beide jaren wordt er een arbeidsovereenkomst (OAO) afgesloten met het bedrijf.

2 dagen leren op school:  Algemene Sociale Vorming  (GASV, ICT, LBV en LO) en praktijkles

3 dagen leren op de werkplek met een leervergoeding van max. € 500 per maand

De vorming op school is gebaseerd op het standaardtraject en de individuele noden van de jongere. De kinderbijslag blijft tijdens de gehele opleiding verder lopen.

De leerling wordt beoordeeld door de stagementor van het bedrijf en door de trajectbegeleider. De tussentijdse resultaten worden besproken zowel binnen het team als met de jongere. Op school krijgt de leerling een evaluatie door de klassenraad.

Vooral attitudes maar ook vaardigheden worden beoordeeld.

Dit project dient om onze jongeren reeds tijdens hun schoolcarrière zo veel mogelijk te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Bij duaal leren mag men ervan uitgaan dat het beroep vnl. aangeleerd wordt op de werkplek, maar de jongeren komen nog steeds enkele dagen naar school. Daarin hebben ze praktijkles maar eveneens levensbeschouwelijke vorming en LO.

We zijn gestart met twee opleidingen:  Schilder Duaal en medewerker fastfood Duaal