Werking Internaat

Onze school werkt samen met het GO! autonoom internaat voor buitengewoon onderwijs - NEST. Het internaat valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur Eddy Tuytens.

Leerlingen kunnen er zowel tijdens de week, als tijdens de weekends en vakantiedagen verblijven op het internaat/IPO. Beheerder van de weekwerking: Eddy Tuytens Hoofdopvoeder weekends- en vakantiewerking: Jelle Maddelein

Contactgegevens

GO! autonoom internaat voor buitengewoon onderwijs - NEST

Driftweg 77
8420 De Haan

Tel: 059/23 54 05 beheerder.huisaanzee@devloedlijn.be
Website: http://devloedlijn.be/huisaanzee/