Samenwerking CLB

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingbegeleiding (CLB). Onze school werkt samen met CLB GO! Oostende. Een CLB kan helpen met:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken …
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders en jongeren kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

  • Als de leerling spijbelt
  • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek)

CLB GO! Oostende
Hennepstraat 53 8400 Oostende
059/70 21 00

Verantwoordelijke CLB-medewerker voor onze school – onthaler

Virginie Decru virginie.decru@clbgo-oostende.be
Ann Lafortune – verpleegkundige