OV2 - Type 2 - School Stage Werk

Opleidingsvorm 2

Doel

We stellen ons als doel om voor elke leerling een werkplaats op maat te vinden.

Ruward-test

Is een vaardigheidstest die de arbeidsmogelijkheden test en de handvaardigheid meet welke nodig is binnen een industriële setting. De test wordt als een nul-meting afgenomen en als start van het cyclisch proces gezien.

Belang van training competenties

Binnen het traject op weg naar werk, worden de leerling een goede werkhouding aangeleerd. Goede sociale vaardigheden staan hierbij centraal. De ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd aan de hand van de volgende punten:

- werkhouding
- zelfstandigheidstraining
- communicatieve vaardigheden
- werktempo
- inzicht kwaliteit
- presentatie: samenwerken
                   zelfbeeld
                   zelfvertrouwen

Trainen met de vaardigheidskoffers naast algemene vaardigheidstraining

Door middel van trainingsmodules worden handvaardigheden uitgebreid getraind met herkenbare producten als voorbereiding op industrieel werk.

Arbeidstoeleiding

Een tweede stap in de specifieke training van de leerling-stagiair is het aanbieden van productiegericht werk op school (eenvoudig productie-, inpak- en montagewerk en mailings). In deze veilige context gaat de leerling, begeleid door zijn vertrouwde leerkracht, taken uitvoeren in opdracht van bedrijven. De aangereikte taken worden vooraf door de leerkracht geanalyseerd en gevisualiseerd door het gebruik van taakanalyses.

POV (=Praktijk Op Verplaatsing)

Hierbij gaat de klasgroep naar een bedrijf om daar 1 dag(deel) in de week specifieke werkzaamheden te verrichten. De begeleiding gebeurt door de praktijkleerkracht, eventueel ondersteund door de ergo/kine. Leerlingen zien dit als een promotie naar de latere externe stageplek.

Externe stage

Bij deze laatste stap gaat de leerling zelfstandig naar een bedrijf om daar ervaring op te doen. De stagecoach houdt contact met het bedrijf en rapporteert de vorderingen.

Warme overdracht school-werkvloer

Begeleiding door GTB binnen de school maakt het mogelijk om hierbij nog een extra troef te bieden aan onze leerlingen.
Een afgevaardigde van de dienst begeleidt, op aanvraag, schoolverlaters die in hun laatste opleidingsjaar school lopen.
Er bestaat eventueel ook een mogelijkheid tot instappen in een transitietraject.
Groot voordeel is een geleidelijke warme overdracht van de leerling aan een vertrouwenspersoon die hen individueel steunt bij de zoektocht naar werk of met de concretisering van een specifiek jobvooruitzicht. Hierbij blijft de school hen steunen met kennis en inzichten.
Deze samenwerking ontstond door het door ons ontwikkelde SMAFT-project.

Samenwerking met bedrijven

Samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen is voor onze school van groot belang.
Kunt u een bijdrage leveren binnen de arbeidstoeleiding, het POV of heeft u contacten binnen uw netwerk die hierin wat kunnen betekenen, dan horen wij dat graag.
Ook kunt u een bijdrage leveren in de vorm van het bieden van werkplekken voor externe arbeidstraining en/of stages of het organiseren van bedrijfsbezoeken.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Download de folder