OV1

Opleidingsvorm 1

Onderwijs voor leerlingen type 2 en 9 vanaf 13 jaar met een kijk en voorbereiding op latere ondersteuning in hun woon- en werkomgeving met als uitgangspunt een maximale inzet naar zelfstandigheid, integratie en participatie in de maatschappij.
We zetten 4 pijlers in de kijker:
- Wonen
- Vrije tijd
- Werken
- Overkoepelend

Binnen de 4 pijlers hebben we 2 stromingen:
- Focus op ervaringsgerichte dagbesteding en integratie in een beschermd leefmilieu.
- Focus op zinvolle dagbesteding en integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

Focus op ervaringsgerichte dagbesteding en integratie in een beschermd leefmilieu

Bij deze leerlingen leggen we de nadruk op wonen en leven.
In de Zeeparel bieden we verschillende soorten klassen aan die dit nastreven.

In het Zonhuis verzorgen we een aangepast aanbod voor leerlingen die omwille van meervoudige kenmerken veel zorg nodig hebben en leggen we een sterkere nadruk op het sensoriële en ervaringsgericht werken.

In het Zandhuis ligt de focus op het aanleren van verschillende processen uit de domeinen WONEN en VRIJE TIJD. Leerlingen krijgen een optimale voorbereiding op vlak van lichamelijke aspecten uit het persoonlijke dagelijks leven rond zelfredzaamheid en hygiëne. Er wordt getraind op motorische vaardigheden die voor later een meerwaarde kunnen betekenen.

In het Zeehuis gaan we de domeinen wonen en vrije tijd verder uitbouwen en toepassen in de maatschappij. We proeven van deeltaken, bezoeken dienstverlenende instanties en krijgen een kijk op verschillende dagcentra.

Focus op zinvolle dagbesteding en integratie in een beschermd leef-en werkmilieu

Bij deze leerlingen leggen we de nadruk op wonenwerken en vrije tijd. Onder het item werken verstaan we de voorbereiding op het begeleid werken. Om dit aanleerproces te kunnen aanbieden maken we gebruik van opbouwende leerlijnen.

Het Schelpenhuis is de startklas waar een grote waaier van aanleerprocessen wordt aangeboden. Er wordt gewerkt aan vrijetijds-, werk-, huishoudelijke en sociale vaardigheden. Er wordt geproefd van allerlei mogelijkheden rond sociale maatschappelijke vorming in een gekende omgeving.

In het Oesterhuis worden de aangeleerde en gekende vaardigheden verder ontplooit. Leerlingen komen in contact met atelierwerk en arbeidsgerichte vaardigheidstraining in een gekende omgeving. Ze worden voorbereid op het concept sociale maatschappelijke training en er wordt ingezet op het interesseveld van de leerlingen. Het item mobiliteit – gebruik openbaar vervoer is een belangrijk aanleerproces in deze klas.

In het Parelhuis en de Katteie maken leerlingen intensief kennis met hun toekomstperspectieven en worden ze voorbereid op een dagcentrum en begeleid werken. Zo krijgen ze een aanbod van verschillende ateliermogelijkheden en werken ze daarnaast zoveel mogelijk aan zelfstandige woon-, werk-, en vrijetijdsaspecten volgens eigen kunnen en interesse. Iedere leerling die er klaar voor is, krijgt de kans om een individueel traject te volgen in de vorm van sociale maatschappelijke training in een ongekende omgeving, dit om de leerlingen klaar te maken voor het latere begeleid werken.

In de Boarebreker bieden we een auti-pedagogische structuur aan. Het is een figuurlijke brug tussen OV1 en OV2 voor leerlingen met autisme die cognitief sterk zijn, maar nood hebben aan veel structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid naar gebied werken en sociale vaardigheden. We proberen elke leerling individueel te benaderen in het proces naar zelfstandigheid. Arbeidsgerichte vaardigheden, keuzemomenten en sociale maatschappelijke training in een gekende en ongekende omgeving worden zover mogelijk getraind. Mobiliteit leren toepassen in de maatschappij vormt een sterke factor binnen het aanbod van de klas.