TOAH

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

Binnen onze school vinden wij het zeer belangrijk dat elke leerling zijn recht op onderwijs garant blijft, ondanks ziekte/ongeval/zwangerschap. Wij lichten de ouders dan ook zeker en vast in indien ze in aanmerking komen op onderwijs aan huis (ofwel tijdelijk ofwel permanent). We vinden het echter belangrijk dat de ouders en leerling hierover de eindbeslissing nemen en wij enkel een informatieve plicht hebben. Er wordt naar gestreefd om TOAH-leerlingen zo veel mogelijk te integreren in de schoolwerking zowel op pedagogisch als op sociaal-emotioneel vlak. Indien mogelijk wordt ook deelgenomen aan extra-muros activiteiten.

We verwijzen enerzijds graag naar de folder vanuit het departement onderwijs, alsook hun duidelijke website waar goed wordt uitgelegd:
wat het is, wanneer je er recht op hebt, hoe aan te vragen en waar je terecht kan voor meer informatie.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Download de brochure