Type 2 (4-9) Opleiding

Type 2 (4-9) Opleiding

Type 2 onderwijs is een leef - woon - werk - vrije tijd opleiding die afhankelijk van het profiel van de leerling hem/haar voorbereidt op een gamma van toekomstmogelijkheden. Dit kan gaan van sociale tewerkstelling over begeleid werken tot vrijwilligerswerk. Tevens is er een voorbereiding op een later verblijf in een tehuis (niet) werkenden, een dagcentrum, begeleid zelfstandig wonen, ...

Typologie

Leerlingen behorend tot type 2 of type 4 of type 9 kunnen bij ons terecht voor individueel begeleid en aangepast onderwijs.
Type 2 zijn leerlingen met een matige tot zware mentale achterstanden, al dan niet in combinatie met een andere diagnose (ASS, ADHD, ...)
Type 9 zijn leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (met een IQ hoger dan 60).

Wat hebben we te bieden

Speciaal opgeleide leerkrachten.
Eigen orthopedagoog, psycholoog, logopedist, kinesist, ergotherapeut, verpleging, verzorging en sociale begeleiding.
Samenwerking externe begeleidingen (CLB, GTB, DOP, ...)
Een multidisciplinair team.
Geïnvidualiseerd onderwijs.
Speciaal ingerichte leefruimte in structuurklas.
Voorspelbaarheid: dag- en werkschema's, speciale werkactiviteiten.
Permanente begeleiding ter voorbereiding op het latere leven.
Aandacht voor sociale vaardigheidstraining.
Nauwe samenwerking met de ouders en het CLB. Oudercontact en persoonlijke gesprekken op afspraak.
Kleine groep, rustige aanpak door mensen met een warm hart voor onze leerlingen.
Mogelijkheid tot gebruik van warme maaltijd.
Rustige eet- en ontspanningsmomenten. Een school gelegen in een prachtige groene omgeving, dicht bij zee.
Mogelijkheid van verblijf in internaat (IPO).
Gratis busvervoer voor rechthebbende leerlingen.

Waaraan wij werken

Competenties Werkgedrag
Communicatievaardigheden
Werkvaardigheden
Zelfredzaamheid en huishoudelijke bezigheden
Vrijetijdsvaardigheden
Sociale vaardigheden
Motorische vaardigheden
Functioneel-schoolse vaardigheden
Individueel aangepaste werktraining
Coaching 'naar je eigen toekomst toe
Begeleiding op maat van de jongere gedurende het volledig cyclisch proces op weg naar wonen - werken - vrije tijd
Warme overdracht tussen school en latere woon- en werkvorm (begeleid werken)