Bezoek schepen Waldmann in Ter Zee

Tien leerlingen uit de kwalificatiefase Metaal-Hoeknaadlasser van SBSO Ter Zee van GO! scholengroep Stroom gaan van 2 tot en met 15 juni voor het eerst op buitenlandse stage. Hiermee verricht de school pionierswerk op het gebied van internationale mobiliteit in het buitengewoon secundair onderwijs.

De buitenlandse stage komt er doordat SBSO Ter Zee eind 2023 de goedkeuring voor een Erasmus+ accreditatie voor buitenlandse stages ontving. Het Erasmus+ programma biedt waardevolle internationale ervaringen aan leerlingen. Hierdoor verbreden ze hun perspectief en kunnen ze belangrijke waarden zoals democratie, solidariteit, zelfredzaamheid en inclusie in de praktijk brengen. Dat nu ook een school voor buitengewoon secundair onderwijs deze accreditatie ontvangt, is een mijlpaal voor de school.

 "Erasmus+ heeft zich bewezen als een succesvol programma voor Europese internationale mobiliteit. We zien dit als een startpunt en streven ernaar om in de komende jaren ook de andere 4 opleidingen hierbij te betrekken." zegt Ann Van Riet, directeur van SBSO Ter Zee.

Sami, Vincenzo, Liam, Baktazh, Zinedine, Ferre, Kenzi, Ali, Rayan en Giovani kijken uit naar hun vertrek naar Wiesbaden (Duitsland) binnenkort. 

"Dit is zeer belangrijk voor mijn toekomst", vertelt Baktazh Zazai (19 jaar). "Het is een unieke kans om hun horizon te verbreden en nieuwe culturen te ervaren", vult Ann Van Riet aan.

De stagiairs doen 14 dagen praktische ervaring op. Ze genieten één week opleiding in een opleidingscentrum en één week in Duitse bedrijven. 

Van links naar rechts: Juf Maaike Vandorpe, meester Lotfi Ben Chikha, juf Michèle Van Beirs, Schepen Natacha Waldmann, Directeur Ann Van Riet en de leerlingen: Baktazh Zazai, Salman Ali Mohamed en  Amber Van Damme,