ABO

Alternerende Beroeps Opleiding (ABO)

De jongeren kunnen na het 5 de jaar of na het behalen van een getuigschrift nog een ABO jaar volgen.

80% van de jongeren vinden een job in het NEC of een vervolgopleiding.

De opleiding bestaat uit een deel dat uitgevoerd wordt op de werkvloer en een deel dat uitgevoerd wordt binnen de school.

Deze twee onderdelen zorgen samen voor de uitvoering van één enkel opleidingsplan, dus een wisselwerking tussen de werkvloer en de school. De jongeren worden hierin steeds begeleid.

De opleiding leidt tot een beroepskwalificatie.

De uren op de werkervaringsplaats hebben een gemiddelde arbeidsduur van minstens 20 uren per week (dus 3 dagen per week)

De uren op school worden verdeeld in 1 dag GASV, de jongeren leren hoe ze moeten solliciteren en komen in contact met diensten als VDAB, vakbond, OCMW, ziekenfonds,… en leren meer over de werking ervan en 1 dag BGV, praktijkles op school.

Voordelen:

Deze jongeren hebben de mogelijkheid om ervaring op te doen en zich op die manier verder te ontwikkelen vooraleer ze op de arbeidsmarkt komen. Door de school worden ze nauw opgevolgd.

Cursisten die gedurende het schooljaar de vereiste  dagdelen presteren op school en op de werkervaringsplaats , ontvangen een motivatiepremie van €500.

Deze premie wordt toegekend door het Europees Sociaal Fonds (ESF-agentschap).

De jongeren die slagen in dit ABO jaar hebben recht op een uitkering, ze hebben dan de BIT  ( de beroepsinschakelingstijd ) doorlopen. Indien de jongere niet geslaagd is krijgt hij/zij inschakelingsuitkering vanaf januari.  Gedurende dit werkervaringsjaar blijft men eveneens kinderbijslag ontvangen.

 ABO en Duaal schooljaar wordt afgesloten met een buitenlands reisje!