Digitaal inschrijvingsformulier

Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen ouders niet fysiek naar een school stappen om in te schrijven.
Daarom is het uitzonderlijk mogelijk om digitaal in te schrijven voor BUSO Aan Zee.
Ouders die niet digitaal kunnen inschrijven, zullen ook later fysiek in de school zelf kunnen inschrijven. Gelieve alle velden in te vullen door de gegevens te typen. Wanneer niet alle velden zijn ingevuld, kan de school de inschrijving weigeren.

Later zal u gevraagd worden om deze inschrijving op school te komen vervolledigen en te ondertekenen.


Naam leerling
Geboortedatum leerling

//


Rijksregisternummer leerling


Inschrijving voor

OV 1 (De Zeeparel)
OV 2 (De Zeeparel)
OV 3 (Ter Zee)

Inschrijving met type:

Type BA
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 9

Woonplaats


Huidige schoolGegevens van de aanmelder

Relatie tot de leerling

Telefoon

Email


Verblijfstype*Invullen indien mogelijk

Intern (op internaat)
Extern (niet op internaat)